EEN TEAM MET EVARING EN VISIE
Het kantoor werd opgericht in 1991 door Kurt Vanthuyne, en begeleidt intussen al ruim 30 jaar zowel particulieren, ondernemingen als overheden. Doorheen de jaren heeft het kantoor een gestage groei gekend. De samenstelling van het kantoor biedt de mogelijkheid om alle vakgebieden af te dekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

Het gespecialiseerd team van advocaten staat voor u klaar met juridisch advies en begeleiding in gerechtelijke procedures. Het kantoor biedt een totaalbenadering waarbij gezocht wordt naar de beste oplossing op maat van de cliënt. Dit doen wij door ervaring te koppelen aan competentie, jong enthousiasme en een duidelijke visie.  Voor de behandeling van een dossier vertrekken wij steeds vanuit dezelfde waarden

Transparantie

Wij geloven in een heldere en directe communicatie. Onze transparantie vertaalt zich eveneens in een vlotte beschikbaarheid; we reageren snel en proactief.

team

Goede communicatie en feedback, initiatief nemen, toegewijd en flexibel zijn. Onze teamleden beschikken allen over deze competenties, zodat wij steeds de meest gepaste oplossing voor de cliënt kunnen bieden.

deskundigheid

Dankzij ons team van gedreven en professionele juristen bieden wij juridische kwaliteit in uiteenlopende takken van het recht.

betrokkenheid

Uw dossier wordt steeds door dezelfde medewerker(s) behandeld. U weet steeds wie uw aanspreekpunt is en zal blijven. Zo kan ook elk teamlid zorgen voor een cliëntgerichte aanpak.

Onze

4

waarden

Transparantie

Wij geloven in een heldere en directe communicatie. Onze transparantie vertaalt zich eveneens in een vlotte beschikbaarheid; we reageren snel en proactief.

Deskundigheid

Dankzij ons team van gedreven en professionele juristen bieden wij juridische kwaliteit in uiteenlopende takken van het recht.

team

Goede communicatie en feedback, initiatief nemen, toegewijd en flexibel zijn. Dit zijn de teamcompetenties van onze teamleden, waardoor wij zoeken naar de beste oplossing op maar van de cliënt.

betrokkenheid

Wij geloven in een heldere en directe communicatie. Onze transparantie vertaalt zich eveneens in een vlotte beschikbaarheid; we reageren snel en proactief.

Vakgebieden
Advocatenkantoor Vanthuyne heeft een ruime expertise opgebouwd in diverse takken van het recht.
Ondernemingsrecht
Invorderingen, vennootschapsrecht, handelsrecht,…
Strafrecht
Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep, Raadkamer,
Kamer van Inbeschuldigingstelling,…
Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
Verkeersrecht, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, …
Burgerlijk recht
Algemeen en bijzonder contractenrecht, koop, huur, ...
Personen- en familierecht
Echtscheidingen, familiaal vermogensrecht, adoptie, afstamming, omgang & onderhoudsgelden kinderen
vastgoed- en aannemingsrecht
Aanneming, bouwmisdrijven, vastgoedcontracten,..
procedures jacht- en wapenwetgeving
vennootschapsrecht
Vennootschapsrechtelijke transacties, aandeelhoudersovereenkomsten, joint ventures, fusies en splitsingen, geschillenregeling
team

Kurt Vanthuyne

  • 1986 - Universiteit Gent - Master Rechten
Na een stage als kandidaat-gerechtsdeurwaarder op het kantoor Gerhanko in Kortrijk heeft hij in september 1988 te Gent de eed afgelegd als stagiair-advocaat; hij was tot september 1991 werkzaam op het advocatenkantoor van Mtr. Leon Martens te Gent, Sint-Amandsberg.

Kurt Vanthuyne heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in het bijzonder met betrekking tot strafrecht, verkeersrecht, burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringsrecht, handels- en ondernemingsrecht, personen- en familierecht en vastgoedrecht.

juliette Vanthuyne

  • 2013 - Universiteit Gent - Master Rechten
  • 2014 - KU Leuven - Master Vennootschapsrecht
  • 2017 - Postgraduaat Corporate Finance
Juliette legde de eed af in 2014 te Gent. Vooraleer zij het kantoor vervoegde in 2019, was zij werkzaam bij Belgische advocatenkantoren actief in het vennootschapsrecht.

Juliette begeleidt u bij de oprichting van uw vennootschap, het opstellen en onderhandelen van aandeelhoudersovereenkomsten, alle soorten vennootschapsrechtelijke transacties (zoals een aandelenoverdracht, fusies en splitsingen, overdracht van activa en passiva, due diligence onderzoek en ontbinding/vereffening van vennootschappen). Zij verzorgt ook alle ontwerpen van vennootschapsrechtelijke documenten (zoals notulen van de raad van bestuur en algemene vergadering).

laura vernackt

  • 2015 - Universiteit Gent - Master Rechten
Laura legde in september 2015 de eed af te Gent en is sindsdien werkzaam bij Advocatenkantoor Vanthuyne.

Laura is actief in diverse rechtsgebieden: strafrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, handels- en ondernemingsrecht, personen- en familierecht en huurrecht.

liesbeth D'hondt

  • 2019 - Universiteit Gent - Master Rechten
  • 2020 - Universiteit Gent - Master Notariaat
Liesbeth legde de eed af te Gent in 2020 en is sindsdien werkzaam bij Advocatenkantoor Vanthuyne. Liesbeth legt zich voornamelijk toe op het personen-en familierecht (echtscheiding, vereffening-verdeling van nalatenschappen en huwelijksvermogens, onderhoudsgelden, omgangsrecht).

Jens TOmmelein

  • 2020 - Universiteit Gent - Master Rechten
Jens legde de eed af te Gent in 2020 en is sindsdien werkzaam bij Advocatenkantoor Vanthuyne. Jens is actief in diverse rechtsgebieden: strafrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, handels- en ondernemingsrecht, personen- en familierecht en huurrecht.

marleen oosterlinck

  • Onthaal
De echtgenote van Kurt Vanthuyne, Marleen Oosterlinck, staat in voor het telefonisch onthaal en leidt de administratie in goede banen. Marleen beantwoordt uw praktische vragen en boekt uw afspraken in.